woensdag 22 augustus 2012

Puppypics


Taiga is very fast climbing in and out.
We believe this is a genetic behaviour because her mother is a good climber and she got it from her grandmother.
Taiga klimt watervlug in en uit de kennel.
Ze heeft dit gedrag van haar moeder en die heeft het van haar overgrootmoeder.